fbpx

Werkwijze

WERKWIJZE

Werkwijze Bulko Nederland B.V.

Bij Bulko Nederland B.V. wordt gewerkt met een gestructureerde werkwijze zodat zowel voor de klant als voor Bulko Nederland alles duidelijk is. In de eerste fases vragen de medewerkers van Bulko zoveel mogelijk gegevens van u om misverstanden in een later stadium te voorkomen. Onderstaand is de, normaal lopende, werkwijze en procedure weergeven.

Fase 1: Aanvraag + klantcontact

Bulko Nederland B.V. krijgt een aanvraag binnen via de mail, telefoon of chat. De klant krijgt vervolgens een mail of chat met daarin een ruwe prijsindicatie en verdere informatie. Wanneer het telefoonnummer bekend is, wordt binnen enkele dagen contact gezocht met de klant om aanvullende vragen te stellen. Het volgende komt daar in ieder geval in voor:
  • NAW-gegevens + gegevens bouwadres
  • Eventuele schetsen / fotomateriaal / situatiefoto’s en / of tekeningen / bestaande ideeën. Welke type spreekt aan / eigen ontwerp? Welke ruimtes worden gewenst? Overige vragen m.b.t. woning.
  • Gegevens aangaande de kavel / bestemmingsplan / vergunningen.
  • Bouwbudget

Fase 2: Prijsindicatie / offerte

Na aanleiding van al het voorgaande stuurt Bulko Nederland de klant een gerichte prijsindicatie op basis van de gekregen informatie (d.m.v. een offerte).

Fase 3: Afspraak + architect (eventueel)

Na reactie van de klant, en wanneer het budget toereikend is, wordt er een afspraak ingepland met een adviseur om alles te bespreken. Dit kan op locatie bij de klant of bij Bulko Nederland in Vaassen. In deze fase wordt ook gevraagd of de klant wel of geen gebruik wenst te maken van de architect die Bulko ter beschikking heeft. De architect neemt in het (voor)ontwerp het volgende mee (mocht er gekozen worden voor de architect):

– Overeengekomen wensen.
– Eisen bestemmingsplan.
– Budgettering.

De klant ontvangt door middel van een persoonlijk gesprek het voorontwerp. Deze wordt samen doorgesproken. Mocht het budget van de klant niet kloppend zijn met het voorontwerp, wordt de klant besparende maatregelen voorgedragen.


Fase 4: Voorontwerp architect

Wanneer het voorontwerp is goedgekeurd, wordt de definitieve begroting opgesteld en kan er gekeken worden naar diverse keuzes die worden gemaakt. Denk daarbij aan materiaalgebruik, afwerking en verdere zaken.

Fase 5: Definitief ontwerp architect

In overleg met ons (fase 4) geeft de klant akkoord op het definitieve ontwerp.

Fase 6: Koop aanneemovereenkomst zenden + retourneren

Wij zenden de klant een koop aanneemovereenkomst (ontwerp van een offerte), waarbij op alle bladzijdes een handtekening gezet dient te worden. Lees de koop aanneemovereenkomst goed door om fouten te voorkomen. De koop aanneemovereenkomst wordt getekend door de klant terug gezonden en er is een akkoord!

Fase 7: Materialen inkopen

Na akkoord op de koop aanneemovereenkomst en de tekeningen worden de materialen ingekocht bij de verschillende leveranciers.

Fase 8: Bouwwijze

De woning wordt (normaal gesproken) op locatie in elkaar gezet om prefab te vervoeren naar de klant. Natuurlijk zijn hier ook andere mogelijkheden in.

Fase 9: Realisatie

Voor een standaard woning dient met een voorbereidingstijd van 2 maanden te worden gerekend. Wanneer de productie start, duurt het +/- nog 2 maanden tot de realisatie van de woning. De realisatietermijn is per unieke woning verschillend en is niet de standaard voor alle woningen.
lle woningen.Woningen die onder architectuur worden ontworpen en gebouwd geldt een voorbereidingstijd van 3 maanden. Wanneer het gehele productieproces in gang is gezet, duurt het nog +/- 3 maanden tot dat de architect woning gerealiseerd wordt.
Bovenstaande geschatte realisatietermijnen zijn afhankelijk van de beslissingstijd die de klant neemt of nemen kan.

Fase 10: Opleveren woning

In de laatste fase van de realisatie wordt de unieke woning, samen met een medewerker van Bulko Nederland, doorgenomen. Wanneer er nog opleverpunten zijn worden deze genoteerd aan de hand van het opleverformulier. Zodra alles naar wens is opgeleverd wordt de sleutel overhandigd aan de klant en is de woning officieel opgeleverd.
Vanaf de dag van officiële oplevering, treedt het garantietermijn in werking.

Fase 11: Aftersales

Mochten er na de officiële oplevering nog puntjes zijn waar de klant niet tevreden over is, kan dit worden gemeld bij Bulko. Vervolgens zal z.s.m. een buitendienst medewerker deze klachten naar volle tevredenheid komen verhelpen. Bij Bulko Nederland staat de klant immers centraal!
Bij onduidelijkheden of overige vragen, neem gerust contact op.